Svedab – En del av öresundsförbindelsen

Det finns bara en Öresundsbro … men den ägs av två länder, Sverige och Danmark. När bron skulle byggas bildade svenska staten ett nytt bolag: Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB. Svedab äger de svenska landanslutningarna och tillsammans med vår danska motsvarighet A/S Øresund, äger Svedab Öresundsbrokonsortiet, företaget som äger bron och sköter den dagliga driften.

Aktuellt

verksamhet

Verksamhet

Vision och verklighet

Sverige och Danmark har en vision om en Öresundsregion där människor och varor rör sig enkelt över gränserna.

Vår dagliga verksamhet består i förvaltning av Svedabs anläggningstillgångar och de avtal som har ingåtts. Vi förvaltar också aktivt bolagets låneportfölj på ca 5 miljarder kronor.

Mer om Svedab

vernissage-2

Välkommen på vernissage!

Frågor som rör säkerheten kring våra anlägg­ningar har
alltid utgjort en utgångspunkt för Svedab och i år är barnen
i fokus. Vi genomför nu bland annat en barnkonse­kvensanalys
med särskilt fokus på nästa generations resenärer.
Vi bad också eleverna i klass 2C på Fridhemsskolan i Malmö
att fritt skildra resande över framtidens Öresundsförbindelse.

Titta gärna in och ta del av barnens kreativa alster!

Finansiella rapporter

Delårsrapport januari – september 2018:
Online
PDF*

Halvårsrapport januari – juni 2018:
Online
PDF*

Delårsrapport januari – mars 2018:
Online
PDF*

Svedab Årsredovisning 2017:
Online
PDF*

Tidigare rapporter:
Bokslutskommuniké 2017
Delårsrapport januari – september 2017
Delårsrapport januari – juni 2017
Delårsrapport januari – mars 2017

Mer finansiell info

svedab_q3_2018_mockup

Övriga rapporter

Svedab Hållbarhetsredovisning 2017:
Online
PDF*

Denna pdf är automatgenererad och stämmer innehållsmässigt med den digitala hållbarhetsredovisningen. Den följer den digitala layouten och har därför vissa begränsningar vid utskrift.

hr_svedab_2017
musslor_sds

Svedab och miljön

Miljöfrågorna har stått i fokus under hela Öresundsförbindelsens historia. Och de kommer att vara en viktig del av dess framtid.

Läs mer om vårt miljöarbete