Svedab – En del av öresundsförbindelsen

Det finns bara en Öresundsbro ... men den ägs av två länder, Sverige och Danmark. När bron skulle byggas bildade svenska staten ett nytt bolag: Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB. Svedab äger de svenska landanslutningarna och tillsammans med vår danska motsvarighet A/S Øresund, äger Svedab Öresundsbrokonsortiet, företaget som äger bron och sköter den dagliga driften.

Verksamhet

Vision och verklighet

Sverige och Danmark har en vision om en Öresundsregion där människor och varor rör sig enkelt över gränserna.

Vår dagliga verksamhet består i förvaltning av Svedabs anläggningstillgångar och de avtal som har ingåtts. Vi förvaltar också aktivt bolagets låneportfölj på ca 5 miljarder kronor.

Mer om Svedab

Vår anläggning

Svedabs anläggning består av tre delar:

En kombinerad motorväg och järnväg fram till Öresundsbron.

Ombyggnaden av godsbangården vid Malmö central.

Utbyggnaden av kontinentalbanan genom Malmö.

Visa på karta

Aktuellt

Övriga rapporter

Svedab hållbarhetsredovisning 2016:
Online
PDF*

Svedab hållbarhetsredovisning 2015:
Online
PDF*

Denna pdf är automatgenererad och stämmer innehållsmässigt med den digitala hållbarhetsredovisningen. Den följer den digitala layouten och har därför vissa begränsningar vid utskrift.

hr_svedab_2016
musslor_sds

Svedab och miljön

Miljöfrågorna har stått i fokus under hela Öresundsförbindelsens historia. Och de kommer att vara en viktig del av dess framtid.

Läs mer om vårt miljöarbete