Svedab – En del av öresundsförbindelsen

Det finns bara en Öresundsbro … men den ägs av två länder, Sverige och Danmark. När bron skulle byggas bildade svenska staten ett nytt bolag: Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB. Svedab äger de svenska landanslutningarna och tillsammans med vår danska motsvarighet A/S Øresund, äger Svedab Öresundsbrokonsortiet, företaget som äger bron och sköter den dagliga driften.

Aktuellt

verksamhet

Verksamhet

Vision och verklighet

Sverige och Danmark har en vision om en Öresundsregion där människor och varor rör sig enkelt över gränserna.

Vår dagliga verksamhet består i förvaltning av Svedabs anläggningstillgångar och de avtal som har ingåtts. Vi förvaltar också aktivt bolagets låneportfölj på ca 5 miljarder kronor.

Mer om Svedab

vernissage-2

Välkommen på vernissage!

Frågor som rör säkerheten kring våra anlägg­ningar har
alltid utgjort en utgångspunkt för Svedab och i år är barnen
i fokus. Vi genomför nu bland annat en barnkonse­kvensanalys
med särskilt fokus på nästa generations resenärer.
Vi bad också eleverna i klass 2C på Fridhemsskolan i Malmö
att fritt skildra resande över framtidens Öresundsförbindelse.

Titta gärna in och ta del av barnens kreativa alster!

Finansiella rapporter

Halvårsrapport januari – juni 2019:
Online | PDF*

Tidigare rapporter:

Delårsrapport januari – mars 2019:
Online | PDF*

Svedab årsredovisning 2018:
Online | PDF*

Bokslutskommuniké 2018:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – september 2018:
Online | PDF*

Halvårsrapport januari – juni 2018:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – mars 2018:
Online | PDF*

Mer finansiell info

www_svedab_2019-q2

Övriga rapporter

Svedab Hållbarhetsredovisning 2018:
Online
PDF*

Denna pdf är automatgenererad och stämmer innehållsmässigt med den digitala hållbarhetsredovisningen. Den följer den digitala layouten och har därför vissa begränsningar vid utskrift.

www_svedab_2019-hr
musslor_sds

Svedab och miljön

Miljöfrågorna har stått i fokus under hela Öresundsförbindelsens historia. Och de kommer att vara en viktig del av dess framtid.

Läs mer om vårt miljöarbete