Kontinentalbanan – tillståndet för persontrafik är överklagat

Tillståndet som Svedab och Trafikverket fått för persontrafik på Kontinentalbanan genom Malmö har överklagats till Mark- & miljööverdomstolen. Det innebär att tillståndet inte vunnit laga kraft. För att överklagan ska prövas måste den klagande först få ett prövningstillstånd.

Överklagande Kontinentalbanan.pdf